Updates en advies van Lettergun

News-01

Unleashing the Power of Handwritten Communication in the Digital Era

In our fast-paced digital world, it's easy to overlook the power of handwritten communication. With emails, texts, and instant messaging, handwritten letters have taken a back seat. However, the value of a personalized, handwritten note remains unmatched, and businesses should not overlook this powerful tool.In this comprehensive article, we will explore the benefits of integrating handwritten communication into your marketing strategy and how it can significantly impact your business.

· 25 april 2023
News-01

De kracht van handgeschreven marketingstrategieën benutten voor hypotheekmakelaars

In een steeds digitaler wordende wereld kan de impact van gepersonaliseerd, handgeschreven marketingmateriaal voor hypotheekmakelaars niet worden onderschat. Deze blogpost gaat dieper in op verschillende marketingstrategieën die zich richten op de kracht van de handgeschreven notitie om duurzame relaties met klanten op te bouwen en uw zakelijk succes te vergroten.

· 24 april 2023
News-01

Harness the Power of Handwritten Marketing: Top Strategies for Mortgage Brokers

In the digital age, handwritten marketing offers a unique and personal touch that can help mortgage brokers stand out from the competition. This blog post will explore some of the most effective marketing strategies that focus on handwritten marketing to build lasting relationships with clients and prospects. Let's dive in!

· 11 april 2023
News-01

Hoe handgeschreven brieven de levenslange waarde van uw klant kunnen verhogen

Customer Lifetime Value (CLV) is een maatstaf die meet hoeveel winst uw bedrijf maakt van elke individuele klant gedurende de duur van hun relatie met uw merk. Het is een cruciale indicator van uw marketingeffectiviteit en klantloyaliteit. Maar hoe kunt u uw CLV verhogen en uw klanten langer behouden?

· 26 maart 2023
News-01

Een handgeschreven brief levert direct opmerkelijke resultaten.

Het beste aan het ontvangen van een persoonlijke brief is dat deze met de hand is geschreven - je stelt je voor dat de schrijver gaat zitten en aan jou denkt terwijl hij de pen op het papier zet. Handgeschreven brieven zijn tegenwoordig zeldzaam!

· 25 juli 2022
News-01

Wanneer een handgeschreven brief persoonlijk wordt

Wanneer heeft u voor het laatst een brief ontvangen? Geen rekening, of een brief over uw achterstallige tandartsafspraak, maar een echte, levende brief. Wat dacht je van een handgeschreven brief? Zelfs bedankkaartjes lijken niet meer de manier om iemand te bedanken, iedereen gebruikt tegenwoordig e-mail, sms of WhatsApp.

· 22 juli 2022
News-01

Marketingstrategieën: handgeschreven brieven-campagnes

Een marketingstrategie met handgeschreven brieven heeft unieke voordelen. Wanneer je authenticiteit wilt overbrengen maar dit lukt je niet via e-mail, sms of whatsapp, kan deze meer persoonlijke benadering voor jou werken.

· 2 april 2022